Parādes iela 11, Daugavpils, LV-5401, Latvija
(+371) 25 25 10 10

Latgales medicīnas centrā ir pieejama vakcīna pret COVID-19 Nuvaxovid

01.03.2022
Ražotāja Novavax Eiropā ražotā vakcīna Nuvaxovid ir piektā ES reģistrētā un ieteiktā vakcīna Covid-19 profilaksei.

Nuvaxovid ir nedzīva, rekombinanta adjuvantēta (Matrix-M https://www.novavax.com/our-unique-technology ) Spike olbaltuma nanodaļinu vakcīna, izmantojama gan primārai, gan balstvakcinācijai personām no 18 gadu vecuma pret Covid-19.

Primārai vakcinācijai nepieciešamas 2 vakcīnas devas (0,5 ml) ar 3- 4 nedēļu intervālu.

Nuvaxovid izmantošana heterologajā primārajā vakcinācijā var tikt pielietota, taču pētījumi dati par šādām kombinācijām un to efektivitāti ir limitēti.

https://comcovstudy.org.uk/about-com-cov2

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02718-5/fulltext

Nuvaxovid var izmantot balstvakcinācijai pēc primārās imunizācijas gan ar vīrusu vektoru tehnoloģijas vakcīnām, gan ziņneša tehnoloģijas vakcīnām. Heterologās balstvakcinācijas pētījumi un dati ir vairāk kā par heterologu primāro vakcināciju, tomēr tie joprojām ir limitēti.

https://www.covboost.org.uk/home

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02717-3/fulltext

Efektivitāte pret SARS CoV-2 vīrusa Delta un Omicron variantiem:

Pētījumos Nuvaxovid vakcīnas radītā aizsardzība ir vērtēta pret dažādiem vīrusa variantiem – Alfa, Beta, Delta, arī Omicron. Visos šajos gadījumos tika novērota laba imūnā aizsardzība. Pētījumi par aizsardzību pret Omikrona variantu pagaidām tikuši pētīti tikai laboratorijas apstākļos, veicot seruma neitralizācijas testus.

Lietošana imūnsupresētiem indivīdiem: Nuvaxovid var izmantot visām no 18 gadu vecuma un veselības grupām, tomēr imūnsupresētiem indivīdiem optimālas imūnās aizsardzības sasniegšanai varētu būt nepieciešama papildus deva. Tādā gadījumā tā būtu jāsaņem sākot no 28 dienām pēc 2.devas saņemšanas.

Grūtnieces un zīdīšana: Lai gan pašlaik nav pieejami apjomīgi dati par Nuvaxovid lietošanu grūtniecības laikā, tomēr pēc analoģijas ar citām nedzīvajām vakcīnām, nav teorētiska pamatojuma vakcīnas nelabvēlīgai ietekmei uz augļa attīstību vai grūtniecības norisi,  visas nedzīvās vakcīnas ir drošas lietošanai grūtniecības laikā.

Nuvaxovid (NVX-CoV2373) attīstības un reproduktīvās toksikoloģijas (DART) pētījumi nav uzrādījuši Nuvaxovid vakcīnas kaitīgu ietekmi uz grūtniecību un augļa attīstību dzīvnieku modeļos. 

Nuvaxovid lietošana grūtniecības laikā īpaši jāapsver, ja pastāv kontrindikācijas vakcinācijai ar visplašāk grūtniecēm izmantotajām  mRNS ziņneša tehnoloģijas vakcīnām (Comirnaty,  SpikeVax). Šajos gadījumos iespējamais ieguvums pārsniedz jebkādu iespējamo risku mātei un auglim.

Sievietēm, kuras zīda bērnu, Nuvaxovid vakcīnas lietošana ir droša.

Ietekme uz reproduktīvo sistēmu un auglību

Pētījumi ar dzīvniekiem neuzrāda Nuvaxovid tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi uz reproduktīvo sistēmu. Nav pamata uzskatīt, ka Nuvaxovid lietošana ietekmētu auglību.

Kontrindikācijas: anamnēzē anafilakse uz kādu no vakcīnas sastāvdaļām (pētījumos ar Nuvaxovid anafilakses gadījumi nav reģistrēti)

Vienlaicīgi var tikt lietota ar citām vakcīnām.

Svarīgākās atsauces:

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/nuvaxovid

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-novavax-nvx-cov2373

 

 Izvēleties konsultācijas veidu

Latgales medicīnas centrs ir privātā ārstniecības iestāde Daugavpilī

Pieteikties konsultācijai

Pieraksties jaunumiem
un saņem aktuālas ziņas!